Zásady ochrany osobných údajov

Zásady používania súborov Cookie

Čo sú súbory cookie ?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v prehliadači vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri prehliadaní internetových stránok. Vďaka týmto súborom si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich aktivitách ( napr. prihlasovacie meno, e-mail a iné nastavenia, ktoré ste zadali ), takže ich pri opätovnej návšteve daného webu nemusíte znovu uvádzať.

Ako používame súbory cookie ?

Súbory cookie používame za účelom zlepšenia našich služieb a vášho zážitku pri prehliadaní tejto webovej lokality. Súbory cookie nepoškodzujú váš prehliadač a neobsahujú žiadne konkrétne informácie, ktoré by osobne identifikovali používateľa webowej stránky.

Súbory cookie tretích strán

Na analýzu návštevnosti používame službu Google Analytics. Google Analytics zbiera údaje o počte návštevníkov našej webovej stránky, o zariadeniach, z ktorých naše stránky navštevujú ( vrátane IP adresy ), a ako sa pohybujú na stránkach. Účelom je analýza, štatistika a vylepšovanie webu. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na stránke : https://policies.google.com/?hl=sk

Na našom webe používame pluginy sociálnych sietí, predovšetkým prepojenie na Facebook, za účelom zdieľania a komentovania príspevkov. Akýkoľvek iný obsah alebo prepojenie tretích strán môže obsahovať súbory cookie, ktoré môžu používať na vlastné účely. Preto by ste si mali prečítať informácie o súboroch cookie v zásadách používania týchto súborov príslušných tretích strán.

Odmietnutie alebo vymazanie súborov Cookie

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky. Používanie súborov cookie si viete nastaviť vo vašom internetovom prehliadači. Súbory cookie môžete odmietnuť, zablokovať alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie, môžete ich aj vymazať v nastaveniach vášho prehliadača. V prípade, ak odmietnete používanie súborov cookie, naďalej môžete navštevovať naše webové stránky, avšak niektoré funkcie nemusia správne fungovať.

 

Zásady ochrany osobných údajov

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webovej stránky pixweb.sk je fyzická osoba ( ďalej len prevádzkovateľ )

Identifikačné a kontaktné údaje

Meno : Petra Oláhová

Sídlo : Brnenské námestie 2364/11 , 946 03 Kolárovo

IČO : 51 884 020

DIČ : 1124859021

E-mail : info@pixweb.sk

Telefon : +421 944 778 653

Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame a spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania zmlúv, ktorých predmetom je dodanie našich služieb a tovaru. Táto činnosť zahŕňa príjem a spracovanie objednávok, zmlúv, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, vedenie platobnej evidencie.

Prevádzkovateľ bude v procese uzatvorenia zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, pretože spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade zákonné a nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje dotknutej osoby chrániť pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou alebo prístupom neoprávnených osôb.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby tretím stranám, v tomto prípade spoločnostiam, ktoré poskytujú služby potrebné na poskytnutie služieb prevádzkovateľa ( registrácia domény a webhostingu ).

Doba uchovávania osobných údajov

V prípade zmluvného plnenia budeme spracúvať vaše osobné údaje po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah. V prípade plnenia zákona o účtovníctve alebo daňovej povinnosti prevádzkovateľa môže byť lehota 5-10 rokov.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo :

– prístup k svojim osobným údajom

– právo poznať účel, dobu a príjemcov spracúvania jeho osobných údajov

– opravu osobných údajov, ak sa zmenili alebo ak sú nesprávne

– právo na vymazanie osobných údajov

– právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu, ktorým je ÚRAD PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika,  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Pin It on Pinterest