Webstránky pre každého

Prezentačný web, pracovné portfólio alebo osobná webstránka

Úpravy na stránke

Pridanie/odstránenie pluginov.
Pridanie nového obsahu.

15 € / hodina

Redizajn webstránky

Na stránkach, ktoré boli vytvorené v redakčnom systéme WordPress.

Od 200 €

Aktualizácia

Aktualizácia stránky a pluginov (1-2 krát mesačne/ročne podľa potreby)